W celu dokonania zmiany danych Abonent powinien wypełnić formularz Zmiana danych Abonenta, dostępny w zakładce Formularze.

Formularz powinien być wypełniony i opieczętowany przez Abonenta oraz przesłany w formie skanu e-mailem na adres: cesje@consultingservice.pl lub faksem na nr +48 22 853 88 85.

Dokumenty mogą zostać przesłane przez Partnera CSP lub bezpośrednio przez Abonenta.

Dla zmian typu: zmiana adresu, zmiana numeru telefonu, zmiana autoryzowanego adresu e-mail prośbę o zmianę można wysłać z aktualnie przypisanego do konta adresu e-mail, bez załączania żadnych dokumentów.