Cesja domeny jest to inaczej przeniesienie własności domeny pomiędzy Abonentami. Zarówno strona zrzekająca się domeny, jak i strona przejmująca muszą posiadać konto abonenckie CSA w naszym systemie.

Cesji domeny polskiej oraz globalnej można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę.
Procedura przeprowadzenia e-cesji:

 1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres email. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.
 2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.
 3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.
 4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.
 5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.
 6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.
  Jest to procedura bezpłatna.

Dla domen europejskich cesje przeprowadza się dokładnie w taki sam sposób, jak transfer – patrz: Jak dokonać transferu domeny europejskiej do naszego serwisu od innego Rejestratora?

Jak dokonać cesji domeny polskiej/cesji domeny globalnej?

Cesji domeny polskiej oraz globalnej można dokonać w elektroniczny sposób. Aby tego dokonać niezbędne jest utworzenie konta abonenckiego dla strony przejmującej domenę.

Procedura przeprowadzenia e-cesji:

 1. Strona zrzekająca uzyskuje kod cesji w panelu CSA > Domeny > Zarejestrowane poprzez zaznaczenie nazwy domeny oraz wysłanie kodu na odpowiedni adres e-mail. Kod powinien zostać przekazany stronie przejmującej.
 2. Strona przejmująca w panelu CSA w sekcji Transfer domen > E-cesja domeny podaję nazwę domeny oraz kod cesji.
 3. Po wciśnięciu przycisku Rozpocznij do obu stron cesji wysyłane są emaile zawierające linki pozwalające na potwierdzenie cesji.
 4. Po potwierdzeniu przez obie strony cesja jest automatycznie wykonywana.
 5. W panelu CSA w sekcja E-cesja w dowolnej chwili można zweryfikować status cesji oraz dokonać jej anulowania.
 6. W przypadku braku potwierdzenia przez którąś ze stron po upływie 14 dni cesja zostanie anulowana. W przypadku konieczności ponownego rozpoczęcia procedury cesji należy ponownie wygenerować kod cesji.Jest to procedura bezpłatna.

Jak dokonać cesji domeny europejskiej?


W celu przeprowadzenia cesji domeny .eu należy wykonać następujące czynności:
wpisać nazwy domeny w panelu Klienta (panelu CSA) > Transfer > Dodaj domeny;
w zakładce transferuj domeny .eu należy zaznaczyć identyfikator Abonenta, Kontakt Techniczny oraz wpisać DNS, następnie należy rozpocząć transfer. W procesie cesji domena zostanie przedłużona o rok, dodawany do obecnego okresu abonamentowego.
Po rozpoczęciu cesji, w panelu abonenckim Abonenta przejmującego domenę, wygeneruje się faktura proforma lub wniosek dotyczący płatności związanej z cesją. Nowy Abonent powinien dokonać płatności, na jej podstawie zostanie rozpoczęty proces cesji domeny w EURid.
Następnie, na adres e-mail Abonenta zrzekającego się domeny oraz adres e-mail Abonenta przejmującego domenę, zostaną wysłane wiadomości e-mail z linkami transferowymi.
Abonent zrzekający się domeny oraz przejmujący domenę powinni potwierdzić wolę cesji.
EURid weryfikuje poprawność przeprowadzanej cesji. Cesja może nie zostać zaakceptowana, jeśli Abonent zrzekający się oraz Abonent przejmujący domenę będą posiadali te same adresy e-mail oraz nazwy.